tiistai 1. lokakuuta 2013

Viinavero noussee... "vain" puolet kaavaillusta

Valtiovarainministeriön mukaan ensi vuonna korotetaan jälleen alkoholiveroa, tällä kertaa 2,15 euroa per 100% alkoholilitra. Eli vero nousisi n. 5-8,6 %. Keskimäärin hintojen nousu olisi 2,3%.

"Syynä maltillisempaan korotukseen on veropohjan epätavallinen pienentyminen alkuvuonna 2013 sekä matkustajien mukanaan tuomien alkoholijuomien määrän kasvu viimeisen vuoden aikana.

Alkoholin tuonti on ministeriön mukaan kasvanut syyskuun 2012 ja elokuun 2013 välisenä ajanjaksona noin 11,5 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Kokonaislitroissa tuonti oli 75,1 miljoonaa litraa ja sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna 8,8 miljoonaa litraa.  

Ministeriö huomauttaakin, että vaikka veron korotus vähentää alkoholin verollista eli tilastoitua kulutusta, se ei välttämättä vähennä alkoholin kokonaiskulutusta, jos matkustajatuonti edelleen kasvaa. "

Jos nyt on tajuttu että verojen korottaminen ei tuo valtion kassaan sen enempää tuloja, mutta kasvattaa matkustajatuontia, niin mikä tässä yhtälössä mättää? Onko saatu joku diili aikaiseksi laivayhtiöiden kanssa? Viinan tuonti ei siis ainakaan laske ja verotuloja tulee vähemmän.

Oma ehdotus olisi ollut veron alentaminen, matkustajatuonti laskuun, Alkon myynti nousuun, verotulot nousuun ja verotuloilla tehokkaampaa valistusta ja alkoholismin hoitoa.

Lähde: http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/62815-ministeriolta-yllattava-paatos-viinavero-nousee-puolet-ennakoitua-vahemman

LISÄYS:
"Ministerivaliokunta puolsi samalla toimenpiteitä matkustajatuonnin hillitsemiseksi. Tarkoituksena on kiristää valvontaa siitä, että matkustajien tuomat alkoholijuomat tulevat nimenomaan tuojan omaan käyttöön.
Suunnitteilla on muutoksia varustamoiden ja tuontia valvovan Tullin toimintatapoihin. Lakiin lisättäisiin EU-lainsäädännön mukaiset ohjetasot, joiden ylittäessä tuojan olisi näytettävä, että alkoholijuomat ovat yksinomaan tuojan omaan käyttöön." Lähde: hs.fi

Eli saavatko varustamot sittenkin jatkaa terminaalitoimituksia?

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti