tiistai 9. syyskuuta 2014

Tullin usein kysytyt kysymykset - Alkoholituonnista

Usein kysytyt kysymykset alkoholituonnista

Valmisteverotuslain mukaan matkustaja saa tuoda toisesta EU-maasta verovapaasti alkoholia omaan käyttöönsä ja itse kuljettaen. Omaksi käytöksi katsotaan myös alkoholin tuonti perheenjäsenille, sukujuhliin tai lahjaksi. Itse kuljettaminen tarkoittaa alkoholin maahantuontia jalkaisin tai ajoneuvossa, jossa itse on kuljettajana tai matkustajana.
Oman käytön valvonnan helpottamiseksi on otettu käyttöön eri alkoholiryhmien ohjetasot, joiden ylittyessä matkustajan tulee pyydettäessä esittää Tullille selvitys omasta käytöstä. Ohjetasot ovat:
  • 110 litraa olutta
  • 90 litraa viiniä, josta kuohuviiniä saa olla 60 litraa
  • 20 litraa välituotteita ja
  • 10 litraa muita alkoholijuomia.  
Siideri luetaan viineihin. Myös lonkero rinnastetaan viineihin, jos se on käymisteitse valmistettu. Jos lonkero on valmistettu etyylialkoholiin sekoittamalla, se luetaan muihin alkoholijuomiin.  Alkoholijuoman valmistustapa on yleensä merkitty alkoholipakkauksiin.
Alkoholin matkustajatuonnin ohjetasot eivät ole tuontirajoituksia. Ohjetasojen ylittävään tuontiin voi olla hyväksyttävä selitys, jonka arvioi tullitarkastaja rajanylityspaikalla tapauskohtaisesti. Jos on syytä epäillä, että kyseessä on tuonti kaupalliseen tarkoitukseen, Tulli voi verottaa ohjetasot ylittävän alkoholin myös jälkikäteen.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi ohjetasot otettiin käyttöön?
Alkoholin matkustajatuonnin kasvun vuoksi on tarpeen valvoa verottomaan tuontiin liittyviä oman käytön edellytyksiä aikaisempaa tarkemmin.
Mikä on ohjetasojen merkitys?
Kerralla tuotavien alkoholimäärien kasvaessa matkustajan on osallistuttava aiempaa paremmin oman käytön selvittämiseen. Ohjetasojen avulla Tulli ei pyri rajoittamaan yksityishenkilön tuomaa alkoholin määrää.
Kuka määrittelee ohjetasot?
Ohjetasot tulevat EU-lainsäädännöstä, ja ne on kirjattu EU:n valmisteverotusdirektiiviin.
Mitkä ovat käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia?
Käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia ovat olut, viini, siideri ja Suomessa vähittäiskaupassa myytävät lonkerot.
Olen tuomassa vain 50 litraa olutta. Voinko sen lisäksi tuoda enemmän kuin 90 litraa viiniä?
Voit tuoda, koska ohjetasot eivät ole tuontirajoituksia. Kutakin ohjetasoa (olut, viini, välituotteet ja muut) seurataan erikseen. Se, että jättää jotakin toiseen ohjetasoon kuuluvaa juomaa tuomatta, ei vaikuta oikeuteen tuoda toiseen ohjetasoon kuuluvaa juomaa enemmän.
Matkustajan selvitysvelvollisuus oman käytön edellytyksistä syntyy, kun jonkin ohjetason määrä ylittyy.
Mistä tiedän, onko lonkeron oikea ohjetaso 90 litraa vai 10 litraa?
Long Drink -juomia tehdään sekä käymisteitse että etyylialkoholia sekoittamalla. Tarkista aina lonkeron pakkauksesta, pullosta tai tölkistä lonkeron valmistustapa.

Käymisteitse valmistettu lonkero luetaan viineihin, joiden ohjetaso on 90 litraa. Etyylialkoholista valmistettu lonkero luetaan muihin alkoholeihin, joiden ohjetaso on 10 litraa.

Ohjetasot eivät ole tuontirajoituksia. Kutakin ohjetasoa (olut, viini, välituotteet ja muut alkoholijuomat) seurataan erikseen. Matkustajan selvitysvelvollisuus oman käytön edellytyksistä syntyy, kun jonkin ohjetason määrä ylittyy.

Long drinkeistä ja niiden valmistuksesta on löydettävissä lisätietoja internetistä.
Mikä on omaa käyttöä?
Omaan käyttöön tuleviksi luetaan tuotteet, jotka matkustaja on hankkinut toisesta EU:n jäsenvaltiosta verolliseen hintaan omaan käyttöönsä ja jotka hän itse kuljettaa mukanaan Suomeen. Omalla käytöllä tarkoitetaan paitsi matkustajan henkilökohtaista käyttöä myös hänen perheensä käyttöä tai lahjaa. Mitä tahansa vastiketta vastaan luovutettavat tuotteet katsotaan kaupalliseen tarkoitukseen tuoduiksi. 

Esimerkiksi häävieraaksi kutsuttu morsiamen serkku ei voi tuoda alkoholia serkkunsa häihin, tuontialkoholia ei voi tarjota kiitokseksi talkooväelle, eikä kaveriporukalle voi tuoda alkoholia.
Ketkä lasketaan perheenjäseniksi?
Perheenjäseniksi luetaan samassa osoitteessa ja taloudessa asuvat henkilöt.
Minulla on keliakia, enkä voi juoda olutta. Voinko tuoda yli 90 litraa siideriä?
Alkoholin tuonnin ohjetasot eivät ole tuontirajoituksia. Uskottava ja todistettavissa oleva selvitys voi olla hyväksyttävä perustelu ohjetasot ylittävälle alkoholin tuonnille.
Mitä tarkoittaa tullitarkastajan kokonaisharkinta?
Tullitarkastajan arvioidessa sitä, ovatko yksityishenkilön mukanaan Suomeen tuomat tuotteet katsottava tulevan hänen omaan käyttöönsä vai kaupalliseen tai muuhun elinkeinotarkoitukseen, huomioon otetaan tuotteiden haltijan kaupallinen asema ja hallussapidon syyt, tuotteiden sijaintipaikka ja käytetty kuljetustapa, tuotteisiin liittyvät asiakirjat, tuotteiden luonne sekä tuotteiden määrä ja muut näihin verrattavat asiaan vaikuttavat seikat. (Valmisteverotuslaki 72 §)
Missä tapauksissa tuontialkoholia verotetaan jälkikäteen?
Esimerkiksi tapauksessa, jossa epäillään tuontia kaupalliseen tarkoitukseen, ts. alkoholin edelleen myymistä.
Millaiset todisteet Tulli vaatii oman käytön toteennäyttämiseksi matkustajan tullessa laivalta maihin?
Laissa käytetty sanonta (termi) on "saattaminen todennäköiseksi". Tullin ohjeissa käytetään sanontoja "selitys" tai "selvitys". 

Käytännössä matkustajan saapuessa laivalta maihin alkoholituomistensa kanssa matkustajan ei tarvitse tehdä mitään, jos tullivirkailija ei erikseen kysy.

Jos tullivirkailija sitä vastoin kysyy, mihin tarkoitukseen ohjetasojen ylittävä määrä alkoholia aiotaan käyttää, riittää maahantulovaiheessa vapaamuotoinen suullinen selitys tai kertomus. Tullivirkailija saattaa esittää tarkentavia kysymyksiä matkustajan esittämän selityksen tai kertomuksen pohjalta. Tuomisten määrä ja laatu saatetaan  tarkistaa ja pyytää matkustajan henkilö- sekä yhteystiedot. Mitään kirjallista materiaalia ei tarvitse esittää tai laatia, mutta sellaisen esittämiselle ei toki ole mitään estettä. Useimmissa tapauksissa tullivirkailijan kanssa käyty keskustelu ja tuomisten määrän toteaminen riittää asian selvittämiseksi.

Joissakin tapauksissa matkustajalle saatetaan jälkeenpäin esittää lisäselvityspyyntö, johon tulee vastata kirjallisesti lisäselvityspyynnön ohjeita noudattaen.

Lisätietoja: Tullineuvonta, henkilöasiakkaat, p. 0295 5201
Ovatko alkoholin tuontia koskevat säännökset samat tuotaessa EU-alueelta tai EU:n ulkopuolelta?
Säännökset eivät ole samoja, koska ne perustuvat eri lainsäädäntöön. Alkoholituontia EU-alueelta säädellään EU:n valmisteverotusdirektiivillä ja sen perusteella laadituilla kansallisilla laeilla. EU:n ulkopuolisesta alkoholituonnista säädetään EU:n tullittomuusasetuksessa ja sen perusteella myös kansallisissa säädöksissä.

Ahvenanmaalle, Ahvenanmaalta tai Ahvenanmaan kautta saapuva tai Kanariansaarilta Suomeen saapuva matkustaja saa tuoda veroitta saman määrän ja saman arvon edestä tuomisia kuin EU:n ulkopuolelta saapuva. Olutta Ahvenanmaalta Manner-Suomeen tai Manner-Suomesta Ahvenanmaalle matkustavalle voidaan kuitenkin myydä veroitta enintään kaksi litraa.
Säännökset eivät ole samoja, koska ne perustuvat eri lainsäädäntöön. Alkoholituontia EU-alueelta säädellään EU:n valmisteverotusdirektiivillä ja sen perusteella laadituilla kansallisilla laeilla. EU:n ulkopuolisesta alkoholituonnista säädetään EU:n tullittomuusasetuksessa ja sen perusteella myös kansallisissa säädöksissä.

Ahvenanmaalle, Ahvenanmaalta tai Ahvenanmaan kautta saapuva tai Kanariansaarilta Suomeen saapuva matkustaja saa tuoda veroitta saman määrän ja saman arvon edestä tuomisia kuin EU:n ulkopuolelta saapuva. Olutta Ahvenanmaalta Manner-Suomeen tai Manner-Suomesta Ahvenanmaalle matkustavalle voidaan kuitenkin myydä veroitta enintään kaksi litraa.
Linkki tekstiin Tullin sivuille

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti